Website Gebruikersvoorwaarden

Welkom op de website. Als je doorgaat met browsen en deze website gebruiken, stem je ermee in je te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met onze privacyverklaring de relatie van Digitalie (en digitaliemarketing.nl) met betrekking tot deze website beheersen.

De term “Digitalie” of “Digitaliemarketing.nl” of “wij” of “ons” verwijst naar de eigenaar van de website met Digitalie, Natalie Vijlbrief, Weemerhof 25, 7161 CG Neede, Nederland. De term “je” verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Materialen

De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend voor jouw algemene informatie en gebruik. Het kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. Je erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan ​​door de wet.

Alle informatie, documenten, software, afbeeldingen, foto’s, tekst, services en andere soortgelijke materialen op deze website worden geleverd door Digitalie of externe fabrikanten, auteurs, aannemers, ontwikkelaars en leveranciers en zijn het auteursrechtelijk beschermde werk van Digitalie en / of deze derden. Behalve indien dit in een specifiek document of PDF op de website vermeld wordt, mag geen van de materialen worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot elektronisch, mechanisch, fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digitalie of genoemde derde. Geen enkel deel van de website, inclusief logo’s, afbeeldingen, geluiden of afbeeldingen, mag op welke manier of op welke manier dan ook worden gereproduceerd of opnieuw worden overgedragen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digitalie. Je mag ook, zonder de schriftelijke toestemming van Digitalie, geen materiaal op deze website op een andere server “spiegelen”.

Andere websites

Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Deze links worden voor jouw gemak verstrekt om meer informatie te geven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Jouw gebruik van informatie of materialen op deze website is volledig op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, services of informatie die beschikbaar zijn via deze website aan jouw specifieke vereisten voldoen.

Digitalie is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt geleden als gevolg van jouw gebruik van deze website of jouw gebruik, aanpassing, indiening, kopiëren, distributie of downloaden van de materialen. Bovendien is Digitalie in geen geval aansprakelijk jegens jou in verband met de website of materialen voor enige indirecte, punitieve, speciale, voorbeeldige, incidentele of gevolgschade (inclusief verlies van zaken, inkomsten, winst, gebruik, gegevens of andere economische voordeel) ontstaat echter, hetzij wegens contractbreuk of onrechtmatige daad, zelfs als Digitalie eerder van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gebracht.

 

JOUW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN ELK GESCHIL ALS GEVOLG VAN DERGELIJK GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING VAN NEDERLAND.